Stornäsets Naturreservat, Härnösand, 2009-07-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stornäsets Naturreservat
Webbadress:
http://www.y.lst.se/verksamhet/naturvard/skyddadnatur/naturreservat/sundsvall/stornaset.4.17431b9f544f8dca97fff9687.html
Gatuadress:
Box 333
Postnummer och ort:
87127 Härnösand
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2009-07-13 (Anmälningsdatum: 2010-02-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Svårbeskriven diskriminering. Låst grind. En slags trappa finns, men den hindrar att komma in i naturreservatet med rullstol. Dock går det att få en kod till låset, eller få information om att den jättetunga grinden går att lyfta av om man ringer till Kultur- och fritid på Sundsvalls kommun. Finns ej information om detta vid reservatet. Men på Länsstyrelsens hemsida, som är ansvarig myndighet, står det att det är anpassat för rullstol. Omöjligt göra spontanbesök, då det ej framgår vart man kan vända sig.

En kopia av anmälan har sänts till Länsstyrelsen Västernorrland.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-01-20

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Då en golfbana eventuellt ska byggas i närheten och en ny detaljplan kommer att göras är det något oklart vilka åtgärder som kommer att göras. Kan dock tycka det går långsamt.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-04-07

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stornasets_naturreservat-harnosand-box_2009-07-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Evas Frisyrateljé, Örnsköldsvik 2010-02-15
Tidigare anmälan: Thomas Trafikskola, Örnsköldsvik 2010-02-11