Svenheimers konditori, Nödinge, 2005-08-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svenheimers konditori
Gatuadress:
Ale torg
Postnummer och ort:
Nödinge
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Tung dörr utan dörröppnare, ej möjligt för personer i rullstol att besöka.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-08-10

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/svenheimers_konditori_ale_torg_nodinge_2005-08-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Uppsala kommun Uppsala produktion teknik och service, Uppsala 2005-08-13
Tidigare anmälan: Svenska Montessoriförbundet, Stockholm 2005-08-18