Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda, 2009-09-08

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sverigefinska folkhögskolan
Webbadress:
http://www.svefi.net/
Gatuadress:
Torget 3
Postnummer och ort:
95324 Haparanda
Kommun:
Haparanda stad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2009-09-08 (Anmälningsdatum: 2009-11-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det är massor med trappsteg – ca 8 – och då ska man kunna gå uppför trapporna där det finns en knapp att ringa på så dom hjälper. Men jag som sitter i rullstol kan inte gå upp och trycka på knappen eller hämta hjälp. På bakgården finns det en dörr där det finns hiss. Den är alltid låst, så dom måste komma ut och låsa upp dörren. Det finns inte dörröppnare i hissentrén, samt massor med grejer på sidorna eller inne i hissen som dom måste tömma först. Sen när man ska ut, så måste dom gå runt för att låsa upp dörren innan man kan gå ut.

En kopia av anmälan har sänts till Sverigefinska folkhögskolan.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Haparanda stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sverigefinska_folkhogskolan-haparanda-torget_2009-09-08

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Haparanda Stad, Haparanda 2009-11-28
Tidigare anmälan: Asplövens sportbar, Haparanda 2009-11-28