SVT – Sveriges Television, Stockholm, 2007-11-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SVT – Sveriges Television
Webbadress:
www.svt.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
105 10 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Information, media och kommunikation
Datum för händelsen:
2007-11-15 (Anmälningsdatum: 2007-11-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

På SVT har man just nu en drive där man puffar för ett bättre programutbud för hörselskadade, men hur är det med oss övriga grupper som inte kan läsa textremsan? Det finns fler grupper än vi synskadade som inte kan läsa textremsan, bl.a dyslektiker. Det är otillgängligt och det vill jag anmäla.

En kopia av anmälan har sänts till Sveriges Television. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/svt_-_sveriges_television_stockholm_2007-11-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Siviahörnet, Uppsala 2007-11-15
Tidigare anmälan: Bankomat Nordea, Boden 2007-11-15