Swedbank Minutenautomat, Sollentuna, 2007-09-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Sollentuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedbank Minutenautomat
Webbadress:
www.swedbank.se
Gatuadress:
Turebergs torg 1
Postnummer och ort:
191 47 Sollentuna
Kommun:
Sollentuna
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-09-25 (Anmälningsdatum: 2007-09-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Pga att jag är rullstolsburen och en frekvent kund på denna minutenautomat tycker jag att bankens huvudmän diskriminerar mig då det det saknas en dörröppnare in i till rummet där minutenautomaten finns. Det som gör rummet så väldigt svår att besöka utan dörröppnare är att marken sluttar nedåt precis utanför rummet.

En kopia av denna anmälan har sänts till Swedbank Sollentuna och Swedbanks huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sollentuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Swedbank/Föreningssparbanken.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/swedbank_minutenautomat_turebergs_torg_sollentuna_2007-09-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Swedbank, Sollentuna 2007-09-25
Tidigare anmälan: Grand Hotell Hörnan, Uppsala 2007-09-25