Talldalskolan i Vä, Kristianstad, 2005-11-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Talldalskolan i Vä
Webbadress:
http://www.buf.kristianstad.se/talldal/
Gatuadress:
Mansdalav. 6
Postnummer och ort:
29165 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2005-11-25 (Anmälningsdatum: 2005-11-29)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappa upp till andra våningen.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-08-15

Den anmälda parten har medgett att man diskriminerat mig
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.

Problemet provisoriskt åtgärdat genom att dotterns klassdelats och hon har nu sitt klassrum på nedre våningen. Nästa år när min yngre son börjar mellanstadiet finns det inget ledigt klassrum på nedre våningen så vi får se vad som händer då.
Det planeras för hiss men tidsplanen för det verkar ingen veta.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/talldalskolan_i_va_mansdalav__kristianstad_2005-11-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Storstockholms Lokaltrafik (SL), Stockholm 2005-12-02
Tidigare anmälan: Kolingsborg Slussen, Stockholm 2005-11-29