Talldalskolan, Vä, Kristianstad, 2006-05-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Talldalskolan, Vä
Webbadress:
http://www.buf.kristianstad.se/talldal/
Gatuadress:
Mansdalav. 6
Postnummer och ort:
29165 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2006-05-15 (Anmälningsdatum: 2006-05-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

På grund av att jag sitter i rullstol kan jag inte se hur min ena dotter har det i skolan. Det gångna läsåret har hon haft sitt klassrum på andra våningen och hiss saknas. Hon är det av mina barn som mått sämst efter min arbetsplatsolycka för fyra år sedan då jag bröt ryggen. Tidigare har hon haft klassrum på markplan och varit glad och positiv, nu mår hon så dåligt, av att inte kunna visa mig sitt klassrum och vad de gjort i skolan, att hon ofta inte ens vill gå dit. Enligt nuvarande planer skall hon ha detta klassrum två år till. Jag har ytterligare två yngre barn som om ett respektive fyra år kommer att gå i denna byggnad och som det verkar nu kommer även den ett av dem att hamna på andra våningen. Jag har även två äldre barn som går i skolan och även om jag kan komma in i deras klassrum så kan jag inte hälsa på några av mina barn i skolan eftersom det gör att dottern mår ännu sämre och känner sig ännu mer ”bortglömd”.

En kopia av anmälan har bland annat sänts till:
Bo Kristiansson, ordförande Kommunfullmäktige, Kristianstad kommun
Helene Fritzon, ordförande Kommunstyrelsen, Kristianstad kommun
Börje Månsson, rektor Talldalskolan
Kenth Olsson, vikarierande utbildningschef, Kristianstad kommun
Ann-Louise Krantz, ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad kommun
Samtliga ledamöter med uppgiven e-post, Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad kommun

TV4 Öresund
Sveriges Radio P4 Kristianstad
SVT Sydnytt
Sydsvenskan
Kristianstadsbladet
M.fl.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2011-01-01

Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/talldalskolan_va_mansdalav__kristianstad_2006-05-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Pellets Energi AB, Avesta 2006-05-16
Tidigare anmälan: Backa Vårdcentral, Hisings Backa 2006-05-10