Tapetserare Birgitta Hallberg, Ängelholm, 2005-08-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tapetserare Birgitta Hallberg
Gatuadress:
Åsbog. 21
Postnummer och ort:
262 51 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-08-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

För brant och smal ramp upp utan sidokant samt för litet vilplan framför dörren förhindrar person i elrullstol att komma in. Tapetseraren gör sig därmed skyldig till diskriminering trots motsatta försök.

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.
Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion. Se www.marschen.se .

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-22

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-06-16

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Oförändrat. Bifogar bild

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/tapetserare_birgitta_hallberg_asbog__angelholm_2005-08-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Dragons Deli, Uppsala 2005-08-13
Tidigare anmälan: Löplabbet, Uppsala 2005-08-13