Törringelund i Skåne, Svedala, 2004-07-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Törringelund i Skåne
Webbadress:
http://www.torringenojen.se/
Gatuadress:
Hyltarpsvägen 771-39
Postnummer och ort:
233 92 Svedala
Kommun:
Svedala
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2004-07-17 (Anmälningsdatum: 2004-07-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle ut och dansa denna lördag. Jag ringde dit och frågade om det var tillgängligt för rullstolar och de sa att det skulle inte vara några problem. När jag väl kom dit så upptäckte jag att till dansgolvet var en 15-20 cm hög kant. Jag kände mig kränkt då jag samma kväll hade ringt och frågat om det var tillgängligt. Efteråt skrev jag ett brev till dem och berättade det inträffade. Bl.a. skrev jag då ett förslag på att man på ett ställe göra en sluttning så att det är lättare för rullstolar att ta sig ner till dansgolvet. Har inte fått någon respons överhuvudtaget. Jag vet inte men de kanske tog för givit att rörelsehindrade med rullstolar inte dansar utan bara åker dit för att lyssna. Jag är en aktiv rullstolsdansare och jag ser detta som helt oacceptabelt.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Svedala som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/torringelund_i_skane_hyltarpsvagen_-_svedala_2004-07-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Svensk Kassaservice AB, STOCKHOLM 2005-08-22
Tidigare anmälan: SWEBUS AB, Solna 2005-08-22