Umeå kommun, Umeå, 2007-08-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Umeå kommun
Webbadress:
www.umea.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
90184 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2007-08-15 (Anmälningsdatum: 2007-09-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det finns inga ställen för mig att kunna bada friluftsbad i Umeå med omnejd. Jag använder manuell rullstol eller elrullstol och överallt där det finns iordninggjorda badställen med bryggor så är det sandstrand innan bryggan, vilket betyder att jag inte kan komma fram till bryggorna över huvudtaget! Då jag är kontaktallergisk så kan jag inte bada i pool men jag vill kunna simma ändå. Jag har ringt Umeå kommun men de har ingen plan för att ändra på situationen.

En kopia av anmälan har sänts till Umeå kommun. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/umea_kommun_umea_2007-08-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Bok-Galleriet, Norrköping 2007-09-09
Tidigare anmälan: Harrys, Uppsala 2007-09-09