Uppsala kommuns tryckeriservice, Uppsala, 2007-08-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Uppsala kommuns tryckeriservice
Webbadress:
www.uppsala.se
Gatuadress:
Vaksalagatan 23 (ungefär)
Postnummer och ort:
75331 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2007-08-18 (Anmälningsdatum: 2007-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den person som blev diskriminerad kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett steg i ingången utestänger och diskriminerar därmed kunder som använder rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Beslut 2018
Plan- och byggnadsnämndens beslutar att avskriva ärendet då fastigheten Stadshuset är under ombyggnad.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2008-04-25

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/uppsala_kommuns_tryckeriservice_vaksalagatan_uppsa_2007-08-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: EiS - European Information System, Uppsala 2007-11-16
Tidigare anmälan: Restaurang East City, Uppsala 2007-11-15