Västtrafik, Göteborg, 2007-12-28

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtrafik
Webbadress:
www.vasttrafik.se
Gatuadress:
Västra Hamngatans hållplats
Postnummer och ort:
Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2007-12-28 (Anmälningsdatum: 2008-01-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid ombordstigning på spårvagn 6 gick det ej att komma ombord. Vid mätning med linjal visade det sig att insteget mätte 24 cm. Plattformen var ej heller upphöjd för att göra det möjligt att köra in i vagnen utan problem. Rullstol med person i var för tung för att kunna vicka upp över en så pass hög kant. Bad spårvagnsföraren fälla ut ramp eller dylikt men han förstod inte vad jag sa (förstod inte svenska) utan ryckte bara på axlarna. Skulle anmält det hela direkt till Västtrafik men gjorde det inte. Detta händer dagligen!

En kopia av anmälan har sänts till Västtrafik.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-06-23

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Man har skyfflat runt ärendet mellan Västtrafik, Gatukontoret och Byggnadsnämnden utan resultat. Alla inblandade frånsäger sig ansvaret och p g a detta blir ingenting gjort. Har nu fått publicerat en insändare i G-P med ett antal frågor. Väntar på svar från berörda på Västtrafik/Kollaprojektet. Jag kommer att adressera ärendet vidare till Europadomstolen gällande diskriminering p g a funktionshinder, då otillgänglighet tillsammans med ett taxesystem med snäva tillstånd (bara ordet!) för antal resor gravt missgynnar och diskiminerar rullstolsburna personer.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vasttrafik_vastra_hamngatans_hallplats_goteborg_2007-12-28

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: KABOM!, Uppsala 2008-01-28
Tidigare anmälan: Jensens Böfhus, Jönköping 2008-01-14