www.seb.se, Stockholm, 2001-01-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
www.seb.se
Gatuadress:
seb 10640
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Internet
Datum för händelsen:
2001-01-21 (Anmälningsdatum: 2005-08-30)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
synskada
Följden av diskrimineringen:
Jag nekades tillträde till verksamheten

Beskrivning av diskrimineringen:

Härmed anmäler jag SE-banken för kränkande och diskriminerande agerande. Under alla år jag varit kund i SE-banken har det fungerat bra och jag har varit mycket nöjd med bemötande och service. Genom SE-bankens nya inriktning med icke anpassad hemsida, utesluts jag och andra synskadade kunder omedelbart från det billigare, behändigare och snabbare alternativet som andra uppkopplade kunder erbjuds. Detta påpekade jag i höstas via E-brev till web-ansvarig för SE-bankens hemsida, men trots att jag hänvisade till hemsidor med råd om hur hemsidor kan göras tillgängliga för synskadade och andra funktionshindrade personer (www.hi.se, www.funka.nu) fick jag till svar att SE-banken inte hade några planer på att göra sin hemsida tillgänglig inom en överskådlig framtid.

Eftersom jag med viss hjälp kunnat betala och hålla reda på mina räkningar via balanskonto och ”bank på telefon”, tänkte jag att det delvis får kompensera den otillgängliga Internetservicen, men efter förändringar i och med årsskiftet fungerar inte ”bank på telefon´ för mig heller längre. Då talsvar i telefonservicen inte längre läser upp inskickade räkningar som ska betalas, hänvisas jag av bankpersonalen att läsa på karbonkopian jag har av inskickade räkningar. Det är omöjligt för mig som är helt blind.

Nu har jag fått nog! Precis som alla andra människor vill jag också kunna sköta min egen ekonomi själv som jag tidigare gjort. Det är kränkande att behöva be om hjälp och vara tvungen att låta andra människor ha inblick i min privata ekonomi på grund av SE-bankens försämring och diskriminering av mig och andra synskadade kunder.

Jag vill vara kvar som kund i SE-banken och inte, på grund av mitt handikapp, tvingas byta till Nordbanken som erbjuder sina kunder kontoinformation på punktskrift. Jag vänder mig därför nu till Handikappombudsmannen för att få till stånd en förändring och förbättring i SE-bankens service till funktionshindrade personer.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/wwwsebse_seb_stockholm_2001-01-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Valnämnd, Göteborg 2005-08-30
Tidigare anmälan: Posten, Stockholm 2002-10-21