ICA Maxi Stormarknad, Uppsala, 2005-10-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
ICA Maxi Stormarknad
Webbadress:
http://www.icamaxiuppsala.se/
Gatuadress:
Fyrisparksvägen 1
Postnummer och ort:
752 67 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Datum för händelsen:
2005-10-17 (Anmälningsdatum: 2005-10-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

För omkring en månad sedan handlade jag på ICA Maxi senast. Jag påtalade då vänligt men bestämt för personalen vid informationsdisken något jag länge stört mig på: Vågarna som man måste använda vid avdelningen för frukt och grönsaker om man självscannar och för att få veta priset på den mängd man valt sitter så högt att människor som använder rullstol har mycket svårt eller inte kan använda dem. ICA Maxi diskriminerar därmed personer som använder rullstol eftersom vi inte ges samma möjlighet att handla i butiken som alla andra.

Detta är ett klart brott mot Plan- och bygglagen 17 kap 21 a § och de föreskrifter som utarbetats av Boverket till den paragrafen. Föreskrifterna säger om denna situation:

”11 § Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas.”

Att ändra höjden på vågarna är mycket enkelt, det görs på samma tid det tar för en i personalen att gå på toaletten. Jag lämnade mitt namn och telefonnummer och sa att om det inte skulle vara åtgärdat nästa gång jag kom till ICA Maxi igen skulle jag anmäla dem.

Idag besökte jag dem igen. Vågarna var på exakt samma höjd som förut. Jag åkte därför återigen till informationsdisken. Denna gång förklarade jag kort och koncist att detta var ett lagbrott, samt att om ingen hörde av sig till mig innan nästa dag och berättade att det skulle ändras, skulle jag göra en anmälan. Jag förklarade också att anmälan hamnar på Internet och kommer att innebära att alla som googlar på ”ICA Maxi Uppsala” får upp den som träff.

En person ringde upp mig senare och skulle vidarebefordra mitt budkskap till ledningen, som skulle ha möte kommande dag. Jag sa att om man inte hade för avsikt att ordna till vågarnas höjd var det meningslöst för dem att uppta min tid vidare. Jag har därefter inte hört någonting från ICA Maxi och gör därför denna anmälan.

Jag tycker att ICA Maxis beteende är beklagligt och hoppas att man förstår att man gör sig skyldig till diskriminering. Jag förväntar mig en ursäkt och att vågarnas höjd åtgärdas.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Uppsala som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-10-04

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ica_maxi_stormarknad_fyrisparksvagen__uppsala_2005-10-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Internationell Press & Spel, Landskrona 2005-10-24
Tidigare anmälan: Grand Hôtel, Stockholm 2005-10-18