A world of dinosaurs, Kalmar, 2017-09-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
A world of dinosaurs
Gatuadress:
Tingby gård
Postnummer och ort:
39591 Kalmar
Kommun:
Kalmar
Datum för händelsen:
2017-09-09 (Anmälningsdatum: 2017-10-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

A World of dinosaurs i Kalmar är ej handikappanpassat. Museet är uppdelat i tre sektioner. Efter man tagit sig igenom den första delen måste man gå upp för en lång brant trappa för att komma vidare. Det finns ingen hiss eller ramp, så för de som har barnvagn blir det väldigt svårt och för de som sitter i rullstol blir det stört omöjligt att ta sig vidare. Man måste ta trapporna. Det finns inga andra alternativ! När man kommit upp för trappan finns det ingen grind som hindrar små barn från att trilla ner och slå sig. Väldigt osäkert! För att ta sig ner från övervåningen måste man gå ner för en annan trappa. Lika illa som den första. Men denna har ett räcke som inte sitter ordentligt fast i väggen! Skulle man råka ta tag i räcket för att man är på väg att falla så skulle räcket lossna. Total livsfara! Åter igen finns det ingen möjlighet för någon som är rullstolsbunden att ta sig fram! På A World of dinosaurs hemsida står det att man ska ta med sig en ”smidig” rullstol. Vilket uppfattas som ett rent hån mot de som är rörelsehindrade! Istället för att installera en hiss så planeras företaget att utöka med en ytterligare utställning. De bryr sig inte alls utan totalt diskriminerar de som är rörelsehindrade! Någon måste ta tag i detta. De har redan haft öppet i inte mindre än 5 år!

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/a_world_of_dinosaurs-tingby_gard-kalmar_2017-09-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Mezo , Helsingborg 2017-10-08
Tidigare anmälan: Huddinge Pizzabutik, Huddinge 2017-09-10