Huddinge Pizzabutik, Huddinge, 2017-09-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Huddinge Pizzabutik
Webbadress:
http://www.huddingepizzabutik.se/
Gatuadress:
Kvarnbergsplan 2
Postnummer och ort:
14145 Huddinge
Kommun:
Huddinge
Datum för händelsen:
2017-09-01 (Anmälningsdatum: 2017-09-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag ringde till Huddinge Pizzabutik för att beställa mat och frågade då om det var ok att jag tog med min ledarhund då jag har en synskada.
Jag fick nej till svar och tvingades gå och hämta pizzan jag beställt själv.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/huddinge_pizzabutik-kvarnbergsplan_huddinge_2017-09-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: A world of dinosaurs, Kalmar 2017-10-01
Tidigare anmälan: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Johanneshov 2017-08-18