almåsa havshotell, , 2023-05-12

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
almåsa havshotell
Webbadress:
https://www.almasa.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
västerhaninge
Datum för händelsen:
2023-05-12 (Anmälningsdatum: 2023-05-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Den 12-14 maj var jag på kurs med Sveriges ledarhundsförare slhf på Almåsa havshotell. Där uppmanades vi att lämna våra ledarhundar på våra rum när vi skulle äta i resturangen.
skälet till det skulle vara arbetsmiljöskäl. Så här skriver Almåsa på sin hemsida:

Almåsa havshotell
””Välkommen att ta med din ledarhund till Almåsa. För allas trivsel kommer här några saker att tänka på under besöket.
Vid möte med företrädare för ledarhundsförarna från Sveriges Ledarhundsförare och Ledarhundsklubben i Stockholms och Gotlands län har hundhållningen på Almåsa diskuterats. För allas trivsel har några punkter överenskommits.Givetvis är hundar välkomna i matsalen. Det blir dock problem för personalen om flera hundar ligger vid samma bord. De får kliva, hoppa och sträcka sig långt för att kunna servera. Många hundar utgör även en snubbelrisk. Gruppen enades om att av arbetsmiljöskäl ska det vara Max två hundar vid varje bord. Viktigt att tänka på hur hundarna placeras när man dukar så att de ligger så skyddat som möjligt.”
Jag anser att jag har blivit diskriminerad när jag uppmanas lämna mitt förflyttningshjälpmedel på mitt rum. Det gör att jag tar mej fram mycket sämre och osäkrare än vad jag skulle behöva göra.
Jag anser mej också diskriminerad av regeln ”två ledarhundar vid varje bord”.
eftersom jag inte kan välja vem jag vill sitta tillsammans med
som grupp måste vi dessutom komma överens om vilka som ska få använda sina ledarhundar och vilka som ska låta bli. det är orimligt anser jag och skapar onödiga konflikter.
den som ändå vill använda sin ledarhund för att ta sej till huvudbyggnaden uppmanas att lämna den i ett annat rum ifall ”kvoten” är fylld i matsalen.
Det skapar oro och otrygghet eftersom flera hundar kan ligga i samma rum utan att någon är där och har koll.
Almåsa hänvisar till arbetsmiljöskäl och det kan jag förstå. därför är det mycket märkligt att dom har köpt in bord där det inte finns plats under att lägga ledarhundar.
Jag anser att Almåsa skulle kunna göra mer för att ledarhundar (även många) skulle kunna finnas i matsalen utan att personalen skulle behöva vara rädda för att snubbla. Man kunde möblera annorlunda och skaffa bord där det går att lägga ledarhundarna under. det är inte rimligt att jag ska uppmanas avstå från att använda mitt hjälpmedel

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/almasa_havshotell_2023-05-12

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Myndigheterna Försäkringskassan, avd. Bilstöd i samverkan med Trafikverket diskriminerar mig med sin maktutövning, Östersund 2023-05-30
Tidigare anmälan: myndigheten för tillgängliga medier och deras tjänst för att låna böcker, Legimus 2023-05-09