Myndigheterna Försäkringskassan, avd. Bilstöd i samverkan med Trafikverket diskriminerar mig med sin maktutövning, Östersund, 2023-05-30

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheterna Försäkringskassan, avd. Bilstöd i samverkan med Trafikverket diskriminerar mig med sin maktutövning
Webbadress:
https://forsakringskassan.se
Gatuadress:
Försäkringskassans inläsningscentral
Postnummer och ort:
83988 Östersund
Kommun:
Skellefteå
karta/gps:
FVF assistansersättning SYD_Bilstöd
Datum för händelsen:
2023-05-30 (Anmälningsdatum: 2023-05-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har beviljad personlig assistans för att kunna jobba(50%) samt kunna leva ett liv ungefär som andra men är då beroende av hjälpmedel och assistans. I mitt rätt rörliga arbete behöver jag kunna kommunicera med min partner/personlig assistent medan vi färdas mellan platser i jobbet eller under fritiden. Jag jobbar bland annat med att undersöka tillgänglighet i Svenska kyrkan lokaler och fastigheter utom- och inomhus. Här täta kontakter med Svenska kyrkan nationellt.
Våra barn, barn-barn, släkt och vänner är spridda över hela landet från norr till söder. Kurser, konferenser, kulturevent och annat vi gör tillsammans med familj och vänner brukar ske på olika platser i landet.
Att ta med hjälpmedel samt nyttja färdtjänst är inte kompatibelt. Viktiga möten och sammankomster kommer jag inte i tid till, ifall jag alltid ska vara beroende av färdtjänst och allmänna färdmedel.
Mitt arbete är viktigt…inte bara för min egen del och mitt välmående. Svenska kyrkan är en av de största fastighetsägarna i landet och har tyvärr allt för svårt att kunna tillgängliggöra och skapa full delaktighet. I detta arbete har jag dels signalpolitiskt en viktig roll för alla med olika funktionsvariationer. Min existens och mitt pedagogiska arbete tillsammans med andra kan skapa hopp och framtidstro och faktiska förändringar. Både i fysisk mening men även på andra sätt eftersom kunskap är allt för dåligt om de funktionshinder som ligger i vägen för hållbarhetsmålen och full delaktighet.

Eftersom min syn är för dålig har jag fått rådet och valt att inte själv köra bilen. Detta gör att FK menar att jag ska finna mig i att vara ett kolli baktill i bilen. Förhindras att på ett trafiksäkert och mellanmänskligt sätt kunna kommunicera med föraren medan vi åker bil. Trots att jag egentligen, på senare år, har fått fler medicinska själ genom sämre hörsel, mer spasticitet och vissa andningssvårigheter, vill inte FK låta det fordon vi behöver anpassas så att jag kan sitta utmed föraren. På första radens passagerarsida. Som jag nu haft i drygt 9 år och vi kört ca. 15.000 mil med möjlighet att ta med hjälpmedel som personlyft och extra rullstol utöver min elrulle/permobil C5, (C400)
FK vill alltså spara pengar och bestämma vad jag får nöja mig med i fordonsväg _ TROTS att det ändå är vi själva som får finansiera bilen!!! FK vill göra det med en mindre omfattande och därmed billiga golvsänkning med en ramp baktill på bilen. Något som förövrigt skapar riskfulla konflikter med annan trafik samt försvårar att komma i och ut på de parkeringar jag använder. (FK vill inte heller tydliggöra för oss vilken prisskillnad det blir mellan större och mindre omfattande golvsänkning. dvs ge oss en chans att ev. kunna stå för mellanskillnaden.)

Jag menar att jag får offra och åsidosättas i mycket högre grad än den som själv kan köra sitt fordon. Att nöja sig med en så kallad passageraranpassning. Jag får pga detta mycket svårare att utföra mitt arbete och kunna fortsätta ett leva det liv jag lever med familj, släkt och vänner. Dessutom försvåras mina möjligheter till träning, rehabilitering och friluftsliv då det med FK´s förslag till biltyp blir svårt att ta med sådana hjälpmedel. FK menar att det sannolikt är mer än ett prisbasbelopp skillnad mellan helt golvsänkt och ett fordon med golvsänkning baktill.

Ett räkne-exempel:
Om en golvsänkning egentligen skulle kosta 5 prisbasbelopp(263.000 kr) mer än den billigare anpassning som FK föreslår så ”sparar” FK 82 kr/dag under 9 år !!! (Utan hänsyn till värdeförändring) SAMTIDIGT medför detta att FK hindrar mig att leva det liv jag gör nu.
Detta ÄR Ett TYDLIGT uttryck av funktionsmaktordning när tre tjänstekvinnor; HS/Föredragande, TH/beslutsfattare, VE/Specialist samt en man från Trafikverket hänvisar till socialförsäkringsbalken och inte tar hänsyn till vilken försämring detta blir för mig, mina möjligheter att komma till och från arbete, utföra mitt arbete, träning, rehab mm samt leva ett aktivt liv som jag gör nu.
Jag FÖRMINSKAS. Vilket jag allt för ofta blir även i andra sammanhang… oftast i kontakt med andra myndigheter.

Min kurator på Neuro och andra som jobbar med Funktionsrätt, Mänskliga rättigheter och stöd på olika sätt i STIL, DHR tycker att FK´s handhavande är förkastligt.

Lösningsfokusering skulle vara önskvärt: TÄNK TILL! Låt entreprenörer tänka till nu när ändå hela persontrafikfl0ttan håller på att förändras till miljövänligare alternativ. Vi BEHÖVER HJÄLPAS ÅT MED LÖSNINGAR!!!
FK & Trafikverket skulle istället kunna jobba med att, dels påverka bilindustrin att utveckla fordon som är lättare att anpassa förindividen utan större kostnader, samt dessutom införa ett bilpoolsystem där flera individer kan samnyttja och dela på fordon.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/myndigheterna_forsakringskassan_avd_bilstod_i_samverkan_med_2023-05-30

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ och Din Tur, Härnösand 2023-05-31
Tidigare anmälan: almåsa havshotell, 2023-05-18