Amiralens Blommor, Norrköping, 2005-12-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Amiralens Blommor
Gatuadress:
Gamla Rådstugugatan 19
Postnummer och ort:
60224 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-12-03 (Anmälningsdatum: 2006-02-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett för högt insteg till entrén (mer än 1 dm). Dörröppnare saknas. Bredden på dörren behöver kontrolleras.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköping som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/amiralens_blommor_gamla_radstugugatan__norrkoping_2005-12-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Jerrys Försäljnings AB, Norrköping 2006-02-26
Tidigare anmälan: Butler's Hörna Restaurang, Norrköping 2006-02-26