Butler’s Hörna Restaurang, Norrköping, 2005-12-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Butler’s Hörna Restaurang
Webbadress:
http://www.butlershorna.com/
Gatuadress:
Gamla Rådstugugatan 48
Postnummer och ort:
602 32 Norrköping
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-12-03 (Anmälningsdatum: 2006-02-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett för högt steg i entrén. Dörröppnare saknas. Bredden på entrédörren behöver kontrolleras.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Norrköping som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/butlers_horna_restaurang_gamla_radstugugatan__norr_2005-12-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Amiralens Blommor, Norrköping 2006-02-26
Tidigare anmälan: Akleja Trend & Blomsterdesign, Norrköping 2006-02-26