Aqua Dinner & Drinks, Jönköping, 2008-07-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Aqua Dinner & Drinks
Webbadress:
http://www.aquadinner.se/
Gatuadress:
Barnarpsgatan 24
Postnummer och ort:
553 16 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-07-29 (Anmälningsdatum: 2008-07-29)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Två trappsteg hindrar effektivt personer med förflyttningshjälpmedel (rullstol, rollator etc) att ta sig in på restaurangen.

Förr hette denna restaurang ”Gäddan & gåsen” och hade andra dörrar. Nu är de utbytta och modernisering och namnbyte av restaurangen har skett, men inte har man lyckats att göra det bättre för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in på restaurangen. Samtidigt ställer man också frågan till Jönköpings kommun som beviljar bygglov/byggtillstånd för en otillgänglig huvudentré när vi lever i 2008? Har ansvariga på kommunen inte hört att Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast utgången av 2010?

Skickar också med en text hämtad från boken ”Bygg ikapp handikapp” där man kan läsa följande på sidan 53:

”Tillgänglighet till byggnad
Entré till flerbostadshus, allmänna lokaler och arbetslokaler.

Bestämmelser
Minst en entré till byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Alla entréer till en byggnad måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder om man inte ska tvingas till onödiga omvägar. T. ex. om det finns entré både från gata och gård bör båda entréerna vara tillgängliga. Det är särskilt viktigt att huvudentrén är tillgänglig och att det finns angörings- och parkeringsplats i direkt anslutning.”

En kopia av anmälan har sänts till Aqua Dinner & Drinks.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-07-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Fortfarande samma trappsteg och tunga dörr som hindrar en stor grupp människor som använder rullstol/rollator att ta sig in på restaurangen på egen hand.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-18

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/aqua_dinner_drinks_barnarpsgatan_jonkoping_2008-07-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Uppsala skivbörs, Uppsala 2008-08-11
Tidigare anmälan: STF Orsa Vandrarhem, Orsa 2008-07-28