STF Orsa Vandrarhem, Orsa, 2008-07-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
STF Orsa Vandrarhem
Webbadress:
http://www.orsavandrarhem.se
Gatuadress:
Gillevägen 3
Postnummer och ort:
704 33 Orsa
Kommun:
Orsa
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2008-07-13 (Anmälningsdatum: 2008-07-28)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Har i många år sovit på STF:s vandrarhem och alltid fått ett handikapprum. Fick detta även denna gång, men varför har STF satt in dubbelsängar, under- och överbädd i sina handikappanpassade rum? Många personer med funktionsnedsättning kan inte komma in i tex. underbädden ej heller i en överbädd. Detta resulterade i att jag för 550 kr fick sova i min rullstol. Många äldre personer har också svårigheter av att sova i sådana sängar.

I och med detta, kräver jag att få pengarna tillbaka, då jag och andra påtalade detta för personalen. Personalen ryckte bara på axlarna.

En kopia av anmälan har sänts till STF Orsa Vandrarhem.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Orsa kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-30

Dialog förs med vansdrarhemmet!

Uppföljning till denna anmälan, 2008-10-02

Har inte hört något, från någon part.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stf_orsa_vandrarhem_gillevagen_orsa_2008-07-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Aqua Dinner & Drinks, Jönköping 2008-07-29
Tidigare anmälan: Restaurang Drängen, Örebro 2008-07-27