Arboga kommun, 2019-08-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Arboga kommun
Gatuadress:
Arboga kommun Box 45, Rådhuset (Kommunhuset) Smedjegatan 5
Postnummer och ort:
73221 Arboga
Kommun:
Arboga
Datum för händelsen:
2019-08-01 (Anmälningsdatum: 2019-09-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

En vuxen person med diagnos ADD mm och som inte gått klart skolan kommer att förlora sin skuldsanering om personen inte hoppar av en undersköterskeutbildning och börjar jobba istället, enligt budgetrådgivaren på Arboga kommun. Personen har sökt massor med jobb, men alla kräver utbildning. Anmälaren anser att det är diskriminerande att neka till studier för att kunna försörja sig och familjen. Personen tillåts inte en möjlighet att komma på fötter.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/arboga_kommun_2019-08-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Folktandvården, Osby 2019-09-18
Tidigare anmälan: Karl-Oskardagarna i Växjö city, 35233 2019-08-17