Karl-Oskardagarna i Växjö city, 35233, 2019-08-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Växjö kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Karl-Oskardagarna i Växjö city
Webbadress:
https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/evenemang/stadsfester/karl-oskardagarna.html
Gatuadress:
Växjö City
Postnummer och ort:
35233
Kommun:
Växjö
karta/gps:
Longitud: 14,7746 Latitud: 56,8792
Datum för händelsen:
2019-08-17 (Anmälningsdatum: 2019-08-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Gäller deltagande på sämre villkor på grund av assistanshund (medicinskt alarmerande hund).

Jag och min man reste långväga för att besöka stadsfesten i Växjö under Karl-Oskardagarna och jag anser att jag blev nekad deltagande på samma villkor som andra på grund av min neurologiska funktionsnedsättning. Jag och min man skulle sätta oss på uteserveringen i anslutning till stora scen på stortorget men blev stoppade av vakten i entrén som informerade oss om att han tänkte be oss att lämna serveringen senare om det kom mycket folk. Min assistanshund bar tjänstetäcke med synlig ID-handling på ryggen och jag och min man informerade vakten om att det var en assistanshund av typen ”medicinskt alarmerande hund”. Vakten upprepade lugnt informationen och vidhöll att han kunde komma att avvisa oss från platsen lite senare med hänvisning till att det förväntades mycket folk. Jag förklarade lugnt att min assistanshund är ett medicinskt hjälpmedel som jag behöver för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Vakten svarade att han inte tänkte gå in i diskussion om vilken typ av hund det här var och sa att det finns så många olika typer av sådana här hundar. Vakten hade ett i övrigt vänligt bemötande men hänvisade till att reglerna var sådana. Med tanke på att Växjö City var arrangör av stadsfesten upplyste vi om att assistanshund enligt Växjö kommuns ordningstadgar är undantagna de begränsningar som andra hundar omfattas av. Detta för att personer med funktionshinder ska kunna delta i samhället på lika villkor. Vakten vidhöll att han ville informera oss så att vi skulle veta vad som gällde. Vi fick sedan gå in på torgets uteservering men lämnade självmant några minuter senare eftersom jag kände mig obekväm med att kanske bli avvisad lite senare om jag satte mig ned och kopplade av en stund med mat och dryck. Vi uppfattade det båda som att vakten var vänlig men dåligt påläst om kommunens ordningsstadgar och diskrimineringslagen. Jag fick lov att delta men på betydligt sämre villkor än personer utan funktionsnedsättning, då jag behövde vara beredd på att lämna om tillräckligt många utan funktionsnedsättning skulle komma. Tanken på att vakten eventuellt skulle komma fram och avvisa mig från uteserveringen lite senare kändes så obehaglig att jag inte kunde slå mig ned tillsammans med min man och koppla av. Vi åkte istället hem.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Växjö kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/karl-oskardagarna_vaxjo_city_2019-08-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Arboga kommun 2019-09-01
Tidigare anmälan: Jysk, Höganäs 2019-08-01