Avsaknad av övergångsställe i Olofström över riksväg 15, Olofström, 2019-12-20

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Olofströms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avsaknad av övergångsställe i Olofström över riksväg 15
Gatuadress:
Idrottsvägen / Riksväg 15 Olofström Blekinge
Postnummer och ort:
29339 Olofström
Kommun:
Olofström
karta/gps:
56.268551, 14.523145
Datum för händelsen:
2019-12-20 (Anmälningsdatum: 2019-12-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid nybyggnation 2019 av riksväg 15 genom Olofström har Trafikverket inte gjort ett enda övergångsställe.

Vid nya rondellen vid Idrottsvägen / Riksvägen i Olofström har Trafikverket enbart gjort en ”gångpassage”.
Trafikverket har inte satt upp skyltar och inte heller målat ett övergångsställe på denna plats.
Trafikverket har efter anmälan svarat att de inte tänker göra ett övergångsställe.
Observera att det inte heller finns något annat övergångsställe över riksväg 15 i hela Olofström.

Jag anmäler härmed detta till diskrimineringsombudsmannen enligt nedan.

Vid denna ”gångpassage” vid Idrottsvägen / Riksväg 15 som Trafikverket kallar det:
Finns det många barn som ska korsa vägen till och från skolor och busshållplatsen.
Det finns många äldre som måste ta sig till och från centrum och busshållplatsen.
Det finns rörelsehindrade och funktionshindrade som också behöver ta sig över vägen.

Det finns inga varningsskyltar för övergångsställe för fordonstrafiken. Det finns inga övergångsställesskyltar för gående, och heller inga streck i vägen.

Detta behöver snarast åtgärdas, då detta är fara för speciellt alla barn, rörelsehindrade och äldre.
Vi är väldigt många boende som måste korsa Riksvägen, och många här är väldigt upprörda över att Trafikverket inte har gjort ett övergångsställe.

Vi boende och drabbade förväntar oss åtgärd snarast, innan något allvarligt händer, för fordonstrafiken är det skyltat
60 km/h förbi denna som Trafikverket kallar ”gångpassage”, – och vi hoppas att det finns det regler gällande trafiksäkerhet hur nybyggnation av vägar ska utföras, samt även regler med tanke på Trafikverkets ”nollvision” i trafik gällande skadade och döda i trafiken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Olofströms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/avsaknad_av_overgangsstalle_i_olofstrom_over_riksvag_o_2019-12-20

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Bostadsrättsförening, Stockholm 2020-02-03
Tidigare anmälan: Restaurang Akropolis, Trollhättan 2019-12-05