Bullit bar & grill, Uppsala, 2007-11-16

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bullit bar & grill
Gatuadress:
Västra Ågatan 12
Postnummer och ort:
75309 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-11-16 (Anmälningsdatum: 2007-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Bullit bar & grill ligger en trappa upp. Hiss finns men vid huvudentrén saknas information om det och sätt att påkalla personalens uppmärksamhet för att kunna använda hissen. Därmed är det omöjligt att spontant besöka Bullit bar & grill de tider då det inte finns vakter ifall man behöver använda hissen. Detta utestänger personer med funktionshinder som använder rullstol.

En kopia av anmälan har sänts till Bullit bar & grill.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-06-11

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/bullit_bar_grill_vastra_agatan_uppsala_2007-11-16

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Försäkringskassan, Arvika 2007-11-17
Tidigare anmälan: ICA-banken bankomat, ICA Kvantum, Boden 2007-11-16