ICA-banken bankomat, ICA Kvantum, Boden, 2007-11-16

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
ICA-banken bankomat, ICA Kvantum
Webbadress:
www.icabanken.se
Gatuadress:
Lulevägen 27
Postnummer och ort:
961 73 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2007-11-16 (Anmälningsdatum: 2007-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada, blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bankomaten saknar talfunktion vilket gör det svårt eller omöjligt för kunder som är synskadade/blinda eller har läs- och skrivsvårigheter att använda den.

En kopia av anmälan har sänts till ICA/ICA-banken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Bodens kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-02-27

Handikappombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Gällande bankomaten på ICA KVANTUM i Boden har ingenting hänt. Jag besökte automaten för ca 14 dagar sedan och då var det fortfarande tyst som i graven. Beträffande korsningen Garnissionsgatan och Lulevägen som jag också anmälde i höst. Där jag anmälde att ingen stolpe fanns vid smitfilen samt att trafikljusen oftast är trasiga fick jag ett vykort från vägverket för ca 1 månad sedan där man angav att man tagit emot min anmälan. Problemet har också tagits upp i vårt kommunala handikappråd men jag har inte kollat om något har hänt ännu. Korsningen är så farlig för mig som gravt synskadad så jag vågar inte gå dit på egen hand och kontrollera om något har hänt. Problemet var att smitfilen mynnar ut i körbanan utan att man som synskadad varseblir det.

M V H

Hjördis Lindström
Boden

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ica-banken_bankomat_ica_kvantum_lulevagen_boden_2007-11-16

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Bullit bar & grill, Uppsala 2007-11-16
Tidigare anmälan: EiS - European Information System, Uppsala 2007-11-16