Busshållplatsen vid Habo station, Habo, 2019-10-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Busshållplatsen vid Habo station
Gatuadress:
Habo station
Postnummer och ort:
Habo
Kommun:
Habo
Datum för händelsen:
2019-10-09 (Anmälningsdatum: 2019-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle byta från tåg till buss på Habo station. När jag kommer ut och ska till busshållplatsen så är det avstängt med kravallstaket på båda sidorna där det finns nersänkningar så jag kan komma till hållplatsen med min manuella rullstol. Jag rullade runt hållplatsen för att kolla om det fanns någon annan nedsänkning men det gjorde det inte. Runt hela hållplatsen var det en kant på ca: 20-25 cm som jag inte kom upp för. Jag försökte att komma upp men lyckades inte. Jag anser att detta är diskriminering.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/busshallplatsen_vid_habo_station-habo-habo_station_2019-10-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Akropolis, Trollhättan 2019-12-05
Tidigare anmälan: Övergångsstället över Klostergatan, Jönköping 2019-10-13