Övergångsstället över Klostergatan, Jönköping, 2019-10-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Övergångsstället över Klostergatan
Gatuadress:
Klostergatan/Gjuterigatan
Postnummer och ort:
Jönköping
Kommun:
Jönköping
Datum för händelsen:
2019-10-13 (Anmälningsdatum: 2019-10-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder manuell rullstol och har vid flera tillfällen åkt i backen p.g.a. denna kant som blir när man ska över övergångsstället.Lyckas man inte hålla länkhjulen (dom små hjulen på rullstolen som är längst fram) uppe över hela kanten så blir det tvärstopp.Eftersom jag har åkt ur rullstolen flera gånger är jag rädd varje gång som jag måste ta mig över det övergångsstället. Det är inte bara svårt att ta sig över med manuell rullstol. Jag har även problem när jag ska ta mig över med elscootern då vinkeln blir så kraftig när man åker ner med hjulet längst fram att risken är att man ”fastnar” i ”hålet” och därför kan välta över med scootern. Jag anser att det är ett lätt avhjälpt hinder och diskriminering.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Anmälningstjänstens kommentar

Det skrev en halvsida i Jönköpings Posten 28 oktober:
Höga kanter har gjort att Rebecka ramlat ur rullstolen (paywall)

Det kom ett svar från Jönköpings kommun (Stadsbyggnadskontoret) 2019-10-16:

Jag har fått er anmälan om diskriminering enl diskrimineringslagen (2008:567) gällande ”Övergångstället över Klostergatan” i Jönköping och vill därför meddela att ny cykelväg utmed Gjuterigatan är planerad 2020.

Då kommer även nämnda korsning med övergångställen åtgärdas.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/overgangsstallet_over_klostergatan-jonkoping_2019-10-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Busshållplatsen vid Habo station, Habo 2019-10-13
Tidigare anmälan: Folktandvården, Osby 2019-09-18