Café Opera, Stockholm, 2009-12-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Café Opera
Webbadress:
www.cafeopera.se
Gatuadress:
Karl XII:s Torg
Postnummer och ort:
11186 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-12-15 (Anmälningsdatum: 2009-12-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Handikapptoaletten i foajén saknade stödhandtag, vilket gjorde det omöjligt för mig att använda den.

En väl fungerande kundtoalett gör att kunden/gästen köper mer dricka!

Toaletten är inte utformad utefter de krav som lagstiftning och regelverk ställer. Enligt dessa ska toaletten ha två uppfällbara väggmonterade armstöd vid toalettstolen som är placerade på cirka 0,8 meter höjd och med 0,6 meter bredd mellan armstödens centrum. (Se kapitel 4 i detta dokument för hur en tillgänglig toalett ska vara utformad: http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%c3%a9n/Riktlinjer%20och%20standard/Riktlinjer%20tillg%c3%a4nglighet%202010.pdf (Kapitel 4.11 anger vad som gäller i just detta specifika fall.)).

En kopia av anmälan har sänts till Café Opera.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/cafe_opera-karl_xiis_torg-stockholm_2009-12-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Medicinskt Kursforum, Stockholm 2010-01-13
Tidigare anmälan: Gångtunneln från Centralstationen till Femmanhusen, Nordstan, Göteborg 2009-12-25