Gångtunneln från Centralstationen till Femmanhusen, Nordstan, Göteborg, 2009-12-20

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gångtunneln från Centralstationen till Femmanhusen, Nordstan
Gatuadress:
Centralstationen
Postnummer och ort:
41103 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-12-20 (Anmälningsdatum: 2009-12-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Gångtunneln mellan Centralstationen och Nordstan (Femmanhuset), är omöjlig att använda om man har ett funktionshinder.

Dörrarna i tunneln är mycket tunga och det finns inga automatiska dörröppnare, vilket gjorde att jag var tvungen att vända.

Blev både ledsen och bestört av detta. Jag kräver därför att detta åtgärdas omedelbart, det kan inte vara någon större sak att ordna till.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2013-01-15

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den diskriminerande parten har medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Nu har de satt elektriska dörrar, som öppnar sig själv. Göteborgs stad var väldigt tillmötesgående

Uppföljning till denna anmälan, 2011-03-10

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-04-27

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har fört en dialog med den diskriminerande parten.

Göteborgs kommun, har skickat ett brev till fastighetsägaren, h-n skall innan 2010-05-05, inkomma med svar, om hur h-n skall åtgärda detta

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/gangtunneln_fran_till_femmanhusen_nordstan-goteborg_2009-12-20

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Café Opera, Stockholm 2009-12-26
Tidigare anmälan: SL - Storstockholms lokaltrafik - Tunnelbanestation Gubbängen i Stockholm, Enskede 2009-12-21