Dramaten, Stockholm, 2003-05-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Dramaten
Gatuadress:
Nybroplan
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2003-05-18 (Anmälningsdatum: 2003-05-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder elektrisk rullstol.

Från Nybroplan finns det ingen hänvisning till handikapparkeringsplatsen vid byggnadens sida. Som följd förlorar man mycket tid med att leta efter parkeringsplatsen.

Sidodörren saknar dörröppnare.

Dörren är för trång så att man måste be någon att också öppna dörrens andra flygel. Vid dörren finns en kant som är ca 10 cm på sin högsta punkt.

Det är alltså omöjligt att ta sig genom dörren på egen hand.

De hissar som går från sidoingången tilll garderoben och till Stora Scenen saknar dörröppnare.

Hissarnas manöverpaneler är för högt placerade.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Dramaten svarade med ett brev (inscannat) där Dramaten skyller på Stockholms stad, hänvisar mig till hjälp från receptionen, lovar ta bort en tröskel, 2003-06-27

Jag svarade 2003-08-06
-----------
Angående det inkomna svaret från Dramaten

Skyltning av handikapparkering
Om Dramatens ledning anser det som angeläget att underlätta teaterbesöket för den funktionshindrade delen av befolkningen, kan man säkerligen tala med Stockholms stads om behovet av bättre skyltning.

Sidodörren
Bra att kanten vid insteget kommer att åtgärdas. Då återstår problemet med dörrbredden som kan avhjälpas med en dörröppnare som kan öppna de två flyglarna samtidigt.

Det är bra att personalen kan bistå, men det är inte acceptabelt att genom lokalens utformning göra en del av befolkningen beroende av insatser som inte andra behöver. Det är särbehandling.

Hissen
Att hissarna även används för varutransporter är ingen förklaring för hissknapparnas placering eller bristen på dörröppnare.
-------

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/dramaten_nybroplan_stockholm_2003-05-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Drottningholm, Lovön 2003-05-25
Tidigare anmälan: Stockholms Stadsteater, Stockholm 2003-05-12