Drottningholm, Lovön, 2003-05-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Drottningholm
Gatuadress:
Drottningholm
Postnummer och ort:
Lovön
Kommun:
Ekerö
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2003-05-25 (Anmälningsdatum: 2003-05-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder elektrisk rullstol.

Grusvägarna i parken gör det mycket svårt att ta sig fram. Jag fastnade ett antal gånger i det djupa gruset och behövde be om hjälp för att komma vidare.

Toaletten intill Kina Slottets uteservering har en kant på ca 10 cm vid dörren. Dörren har en dörrstängningsmekanism. Dörröppnare saknas däremot. Som följd kunde jag inte ta mig ur och blev inlåst tills någon kom för att besöka toaletten och hjälpte mig ut.

Serveringen vid Kina Slottet har 3 trappsteg vilket hindrar mig från att ta mig in och beställa mat eller vistas inomhus.

Kina Slottet har 7 trappsteg och inga alternativa ingångar utan nivåskillnader vilket gör det omöjligt att komma in.

Drottningholm Slottets visningar är inte tillgängliga för personer som använder rullstol.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/drottningholm_drottningholm_lovon_2003-05-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Resande, Stockholm 2003-06-13
Tidigare anmälan: Dramaten, Stockholm 2003-05-18