Färdtjänsten i Stockholm, 2018-11-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänsten i Stockholm
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-11-21 (Anmälningsdatum: 2018-11-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Anmälaren är 11 år gammal med funktionsnedsättning autism och adhd. Då anmälaren p.g.a sin funktionsnedsättning inte kan nyttja kollektivtrafiken på ett tryggt sätt så har han tillgång till färdtjänst för att kunna ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter och LSS-aktiviteter vid behov. P.g.a otillgänglighet inom färdtjänstens taxiservice har vid upprepade tillfällen väntetiderna uppgått till mer än en timme efter beställd resa, detta gör att barnet helt och hållet missar aktiviteter som han skulle fått delta i. Han kan inte bestämma träff eller möten med jämnåriga eller komma på gemensamma aktiviteter i tid, han går miste om stödåtgärder han får enligt LSS och han missar betydande delar av sin skolutbildning som andra barn kan tillgodogöra sig. Färdtjänsten hänvisar till resegaranti att ta taxi eller annat transportmedel, men en 11 åring med autism och adhd kan inte på egen hand beställa och betala för en taxiresa. Otillgängligheten innebär ett omfattande hinder för hans rörlighet och skapar social isolering och avbrott i utbildningen som andra barn som kan nyttja kollektivtrafiken inte lider av. Otillgängligheten är omfattande, det rör sig om omfattande och upprepade förseningar vid mer än varannat tillfälle.

Uppföljning till denna anmälan, 2019-03-21

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/fardtjansten_i_stockholm_2018-11-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Le Croissant, Centralstationen, Göteborg, Göteborg 2018-12-06
Tidigare anmälan: Den ekonomiska politken i Sverige 2018-11-16