Fatburen 5, gamla KF korvfabrik, Stockholm, 2007-11-26

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fatburen 5, gamla KF korvfabrik
Webbadress:
www.fatburen.nu
Gatuadress:
Magnus Ladulåsg 63
Postnummer och ort:
11827 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-11-26 (Anmälningsdatum: 2007-11-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

När Fatburen 5 stod klart 2004-2005 med bland annat Gerth Wingård som arkitekt hade man i vanlig ordning när han är involverad struntat i tillgänglighet. Några exempel är att man inte kom till två av de övre restaurangerna på grund av att det saknades hiss. Fiket Sandys slapp bygga toalett överhuvudtaget och Skatteverket har endast en toalett där man får köa oavsett kön eller behov av handikapptoalett eller skötbord, trots att de minst har 400 besökande per dag.

Fatburen ägs av Atrium Ljungberg.

En kopia av anmälan har sänts till Fatburen, Atrium Ljungberg, Sandys och Skatteverket.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-01-19

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Restaurangerna är alla nedlagda.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-05-02

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-03-04

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/fatburen_gamla_kf_korvfabrik_magnus_ladulasg_sto_2007-11-26

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: The Bodyshop, Stockholm 2007-11-28
Tidigare anmälan: Söderhallarna, Stockholm 2007-11-26