Söderhallarna, Stockholm, 2007-11-26

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Söderhallarna
Webbadress:
http://www.soderhallarna.com
Gatuadress:
Söderhallarna 110
Postnummer och ort:
11872 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-11-26 (Anmälningsdatum: 2007-11-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hissarna här var en katastrof redan vid invigningen för 15 år sedan. De är undermåliga och undangömda i de mörkaste prången vilket gör att de lätt utsätts för skadegörelse. Och nu lagom till jubileet i somras stängde de hissen som är den enda förbindelsen mellan Bofillsbåge och Medborgarplatsen efter Saluhallens stängning.

– Man skyller på att den är trasig men det är ren lathet, intygar en biografvakt som håller med om att det är för jäkligt ställt med hissarna.

En upprustning och nya öppningstider av samtliga hissar borde ses över.

Fastigheten ägs av Stockholms Stads Fastighetskontor.

En kopia av anmälan har sänts till Söderhallarna och Stockholms stads Fastighetskontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-06-18

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/soderhallarna_soderhallarna_stockholm_2007-11-26

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Fatburen 5, gamla KF korvfabrik, Stockholm 2007-11-26
Tidigare anmälan: Sporthallen, Kungsmarksskolan , Munkedal 2007-11-25