Filmstaden (SF Bio), Uppsala, 2004-09-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Filmstaden (SF Bio)
Webbadress:
www.sf.se
Gatuadress:
Box 1913
Postnummer och ort:
751 49 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2004-09-29 (Anmälningsdatum: 2004-09-29)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Filmstaden i Uppsala består dels av själva Filmstaden och ”annexet” Spegeln, där premiärfilmer visas på större duk med bättre ljud. Dess lokaler har en mängd brister vad gäller tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Entrén till Filmstaden är ok, men entrén till Spegeln har ett litet steg från gatan för att komma upp till en avsats där dörrarna är belägna. Kil saknas.

Filmstaden är i två plan: kassa för biljettköp på gatuplan och biosalongerna på övre plan. Hiss finns, men den uppfyller inte de mått som krävs för att större manuella rullstolar eller elrullstolar ska kunna använda den.

Det övre planet är dessutom uppdelat i två plan som åtskiljs med två trappor med två steg vardera. Ramp saknas.

I vissa biosalonger finns inga rullstolsplatser. I de salonger som har rullstolsplatser är dessa belägna längst ut, närmast gången eller längst fram vid bioduken. Med andra ord är personer som använder rullstol och inte kan förflytta sig till de fasta biosätena tvungna att acceptera sämsta tänkbara platser. Detta trots att de betalar samma pris som övriga biobesökare.

De flesta biosalongerna har trappor. Många personer med rörelsehinder kan ta sig upp för trappor med hjälp av ledstänger. Ledstänger saknas så vitt jag kunnat se helt i Filmstadens salonger. Detta ger vid hand att Filmstaden inte ens bemödat sig att tänka på tillgängligheten vad gäller dessa grupper. Ledstänger är inte speciellt kostsamt.

Genom att inte ha en tillgänglig verksamhet utestänger Filmstaden/Spegeln (SF Bio Uppsala) effektivt personer med funktionshinder som exempelvis använder rullstol från sin verksamhet. Om man kan nyttja Filmstaden/Spegelns utbud gör man det med mycket sämre villkor än andra medborgare. Det är samma sak som om man satt upp en skylt utanför entrén med texten ”Judar är helt eller delvis inte välkomna” eller ”Mörkhyade är helt eller delvis inte välkomna.” Otillgänglighet är diskriminering.

Dessa hinder eller vissa av dem bör falla under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och jag vill därför att HO även sänder anmälan till Uppsala kommuns byggnadsnämnd för dem att uppta som en egen anmälan.

Jag vill ha kopior på all kommunikation och inlagor i ärendet, både från HO och Byggnadsnämnden.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även dessa anmälningar mot SF Bio Uppsala: anmälan 1 och anmälan 2.

Se också andra anmälningar mot SF Bio.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-04-08

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Det enda som åtgärdats hittills är steget in till "annexet" Spegeln. I övrigt fortsätter SF Bio Uppsala gladeligen att diskriminera besökare med funktionshinder!

Uppföljning till denna anmälan, 2006-10-04

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-10-12

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/filmstaden_box__uppsala_2004-09-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hennes & Mauritz, Vällingby 2005-01-07
Tidigare anmälan: Restaurang Rififi, Uppsala 2004-09-29