Restaurang Rififi, Uppsala, 2004-09-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Rififi
Gatuadress:
Kungsängsgatan 7
Postnummer och ort:
75322 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2004-09-29 (Anmälningsdatum: 2004-09-29)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Restaurang Rififi har ett högt steg upp till sin entré och dörren är för smal för att exempelvis breda manuella rullstolar eller elrullstolar ska kunna komma in.

Vidare är restaurangen i två plan. På gatuplanet serveras pasta, medan pizza serveras på källarplanet. Till källarplanet går en trapp. Hiss saknas.

I övrigt har jag inte undersökt lokalen.

Vid förfrågan om hur länge restaurangen funnits på adressen uppgavs 5 år. Vid förfrågan om varför man exempelvis inte ordnat med en så simpel sak som en ramp eller kil under dessa fem år hade man inget svar.

Genom att inte ha en tillgänglig verksamhet utestänger Restaurang Rififi effektivt personer med funktionshinder som exempelvis använder rullstol från sin verksamhet. Det är samma sak som om man satt upp en skylt utanför entrén med texten ”Judar är inte välkomna” eller ”Mörkhyade är inte välkomna.” Otillgänglighet är diskriminering.

Dessa hinder eller vissa av dessa hinder bör falla under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och Jag vill ha kopior på all kommunikation och inlagor i ärendet, både från HO och Byggnadsnämnden

Jag vill därför att HO även sänder anmälan till Uppsala kommuns byggnadsnämnd för dem att uppta som en egen anmälan.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-10-20

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-10-12

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_rififi_kungsangsgatan__uppsala_2004-09-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Filmstaden (SF Bio), Uppsala 2004-09-29
Tidigare anmälan: Centralstationen Uppsala, Uppsala 2004-04-12