Forex Bank, Västerås, 2006-01-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Forex Bank
Webbadress:
www.forex.se
Gatuadress:
Stora gatan 18
Postnummer och ort:
722 12 Västerås
Kommun:
Västerås
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2006-01-09 (Anmälningsdatum: 2006-01-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Kommer inte in i lokalen. De har lösramp vid behov men har inte sett om det passar till min elmoped att komma in. Rampen ska enligt gällande lagstiftning vara permanent.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Västerås som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/forex_bank_stora_gatan__vasteras_2006-01-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: If, Stockholm 2006-01-26
Tidigare anmälan: Finska friskvårdsföreningen för pensionärer, Västerås 2006-01-16