Frisörerna, Uppsala, 2008-05-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Frisörerna
Webbadress:
http://www.frisorerna.com/
Gatuadress:
Stora torget 3
Postnummer och ort:
753 20 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2008-05-23 (Anmälningsdatum: 2008-05-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Frisörerna ligger på andra våningen i lokalen. Det finns en sidoentré – en särlösning – med hiss, men entrén är låst och det är trappsteg för att kunna ta in genom entrén där hissen finns. Det saknas information om att det finns en hiss (skylt) och sätt att påkalla personalens uppmärksamhet (trådlös ringklocka?) vid huvudentrén. Det gör det omöjligt för mig som rörelsehindrad att ta mig upp till kaféet.

En kopia av anmälan har sänts till Frisörerna.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/frisorerna_stora_torget_uppsala_2008-05-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Statoil, Uppsala 2008-05-23
Tidigare anmälan: Nick's, Ängelholm 2008-05-22