Nick’s, Ängelholm, 2008-05-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nick’s
Webbadress:
http://www.nicks.se/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 15
Postnummer och ort:
262 22 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2008-05-22 (Anmälningsdatum: 2008-05-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hög kant på ca 20 cm och tung dörr utan dörröppnare förhindrar att rullstolsburen person kommer in på restaurangen.

En kopia av anmälan har sänts till Nick’s.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Nick’s har 2008-07-07 anonymt via adressen info@nicks.se meddelat följande:
”Ni är fan inte kloka era satans dagdrivare! Skaffa er ett jobb istället och gör någon nytta i samhället!!!!!!!!!”

Meddelandet besvarades 2008-07-17 och Nicks gav möjlighet att revidera sitt svar, vilket de inte har gjort.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/nicks_jarnvagsgatan_angelholm_2008-05-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Frisörerna, Uppsala 2008-05-23
Tidigare anmälan: Salong LaRoy, Stockholm 2008-05-22