Furillen, Lärbro, 2006-06-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Furillen
Webbadress:
www.furillen.nu
Gatuadress:
fabriken furillen ab
Postnummer och ort:
62034 Lärbro
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2006-06-29 (Anmälningsdatum: 2006-07-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Genom två trappsteg hindras personer som använder rullstol från att komma in. Den sammanlagda nivåskillnaden på ca 30 cm skulle lätt kunna avhjälpas genom en 360 cm lång ramp längs husväggen.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/furillen_fabriken_furillen_ab_larbro_2006-06-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Modins Bil i Uppsala AB, Uppsala 2006-07-13
Tidigare anmälan: Clarion Hotel Wisby, Visby 2006-07-09