Clarion Hotel Wisby, Visby, 2006-06-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Clarion Hotel Wisby
Webbadress:
http://www.wisbyhotell.se/
Gatuadress:
Strandgatan 6, Box 1319
Postnummer och ort:
621 24 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2006-06-29 (Anmälningsdatum: 2006-07-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Wisby Hotell hindrar peroner som använder rullstol från att komma in genom ett stort antal trappsteg.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/clarion_hotel_wisby_strandgatan_box__visby_2006-06-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Furillen, Lärbro 2006-07-09
Tidigare anmälan: Sankta Karin kyrkruin, Visby 2006-07-09