Gallerian Oscar C, Örebro, 2010-05-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gallerian Oscar C
Webbadress:
http://www.asplundsfastigheter.se/omasplunds/pagaendeprojekt/oscarc.4.6b0479261163cd290cb8000490.html
Gatuadress:
Kungsgatan 10
Postnummer och ort:
70210 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-05-07 (Anmälningsdatum: 2010-05-07)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Nybyggda gallerian Oscar C i centrala Örebro ägs och förvaltas av Asplunds Fastigheter AB. Gallerian har två ingångar, en från Köpmangatan och en från Kungsgatan. I ingången från Kungsgatan möts besökaren av rulltrappor som för upp till det övre butiksplanet. För rullstolsburna och för boende i fastighetens bostadsrätter finns en hiss som leder upp till det övre butiksplanet och vidare upp i fastighetens bostadsdel.

Sedan slutet av förra året är hissen låst så att det endast är de boende som kan använda den. Butiksbesökare som inte kan använda rulltrappan hänvisas till ingången från Köpmangatan – en omväg på flera hundra meter.

En kopia av anmälan har sänts till Asplund Fastigheter.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2010-12-22

Byggnadsnämnden har meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-26

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ingenting har hänt!

Uppföljning till denna anmälan, 2010-08-09

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Fortfarande 2010-08-08 är hissen låst. Hänvisningen till den andra ingången har tagits bort. Fortfarande finns en skylt "Hiss till övre planet" utanför hissen.

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/gallerian_oscar_c-kungsgatan_orebro_2010-05-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Willys hemma Björkekärr , Göteborg 2010-05-08
Tidigare anmälan: Jysk, Alingsås 2010-05-07