Gångbana, Bro, 2008-01-11

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gångbana
Gatuadress:
Lantmätarvägen
Postnummer och ort:
19730 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2008-01-11 (Anmälningsdatum: 2008-01-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
synskada

Beskrivning av diskrimineringen:

Gångbanan på Lantmätarvägen är nybyggd med inbyggda snubbelhinder. Den är helt felbyggd och utestänger/försvårar även för de personer som går med rullator eller använder rullstol. Utanför varje port och utanför varje garage eller infart har gångbanan sänkts ner så att det blir en massa groppar som är helt omöjliga att upptäcka, då dessa nedsänkningar är utförda med enbart asfalt. På grund av det går inte att känna dessa med vitkäppen och är även omöjligt att upptäcka för andra och då är snubbelrisken mycket stor. Jag har hört från flera håll hur de undrar hur man kan bygga på detta sätt.

Sven Aivert

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-04-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-02-13

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-04-14

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Det har inte hänt npgot mer den artikel som jag översände till Hans Filipsson det har bara bemöts med fullständig tystnad och inga som helst åtgärder

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/gangbana_lantmatarvagen_bro_2008-01-11

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Anna på Kungsholmen, Stockholm 2008-01-13
Tidigare anmälan: Gällivare kommunstyrelse, Gällivare 2008-01-10