Grand samarkand, Växjö, 2017-02-04

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Grand samarkand
Gatuadress:
Hejaregatan 32
Postnummer och ort:
35246
Kommun:
Växjö
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2017-02-04 (Anmälningsdatum: 2017-02-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle besöka Grand samarkand med min assistanshund som är under utbildning till Diabeteshund.
Vi blev ombedda av vakten att gå därifrån då assistanshundar under utbildning ej var tillåtna, men att färdiga assistanshunder var ok, att det var direktiv från ansvarig.
Nu är det så att hunden är en medicinsk alarmerande och signalerande assistanshund vilket gör att han arbetar 24h/dygn även nu under utbildning.
Hunden hade tydlig uppmärkning med Sos-hundutbildnings tjänstetäcke och just vid tillfället satt jag ner på en galleria ”soffa” pga mitt blodsocker som var lågt.
Hunden låg stilla mitt framför mig och hade helt fokus på mig. Vi var tvungna att lämna gallerian Grand samarkand på en gång. Detta kändes både jobbigt pga låga värdet, pinsamt och kränkande. Förstår vakten till 100% då han gör sitt jobb. Det jag inte förstår är hur detta får ske då vi haft mailkorrespondens med Centrumchef ******* där han skriver klart och tydligt :

Hej!

Vi har följande policy gällande assistanshundar:
Servicehund/assistanshund för diabetets/epilepsi eller annat är ok om det tydligt framgår att hunden jobbar.
Övning däremot får vi tyvärr hänvisa till annan plats.

Vänliga Hälsningar

********* **********

Centrumchef
Grand Samarkand, Växjö

Min assistanshund jobbar, dygnet runt, alla dagar om året. Även under utbildningen!

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/grand_samarkand-hejaregatan_2017-02-04

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm 2017-02-05
Tidigare anmälan: Skärholmen Centrum, Skärholmen 2017-02-04