Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-02-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Capio Sankt Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/
Gatuadress:
S:t Göransplan 1
Postnummer och ort:
11281 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-05 (Anmälningsdatum: 2017-02-05)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Bristande tillgänglighet i form av att kunna ta kontakt (skriftligt) med S-t Görans sjukhus.
Det hänvisas till e-post som visas sig vara ett “kontaktformulär”.
Det är ej samma sak som e-post.
Man kan inte använda sig av talsyntesprogram för att skriva meddelanden, istället måste man “hoppa till olika fält” och mata in uppgifter -som man vid e-post kan ha i sin underskrift-, man kan inte heller bifoga filer. Det är oklart om man kan få en kopia av meddelandet man skickar, vid e-post har man det automatisk.
För den som skriftligen vill ha kontakt men S.t Görans sjukhus och som inte kan använda kontaktformulär finns endast den reguljära posten kvar, inte heller lätt för många rörelsehindrade att både skriva och posta ett brev det innebär även kostnader och att det tar längre tid.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/capio_sankt_gorans_sjukhus-stockholm-st_goransplan_2017-02-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Clas Ohlson, Stockholm 2017-02-06
Tidigare anmälan: Grand samarkand, Växjö 2017-02-04