Gröna Lund, Stockholm, 2022-06-14

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gröna Lund
Webbadress:
https://gronalund.com
Gatuadress:
Lilla allmänna gränd 9
Postnummer och ort:
11521 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2022-06-14 (Anmälningsdatum: 2022-06-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag blev tillsagd av gröna lunds boknings service att jag som rollator användare inte får lov att använda deras anpassade platser på konserter (rullstolsplats och dolda funktionshinder) pga av att det betyder att jag kan stå och gå, vilket jag inte kan och därav använder rollator. Detta betyder att jag inte kommer kunna delta på ett rättvist sätt, jag kommer antingen få sitta vid sidan och inte kunna se eller bege mig ut i publikhavet och sätta både mig själv och andra i fara, speciellt om nånting händer.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/grona_lund-stockholm-lilla_allmanna_grand_2022-06-14

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Arnes sweden, Örebro 2022-07-18
Tidigare anmälan: SJ Natt-tåg som ej görs tillgängligt, Stockholm 2022-05-21