SJ Natt-tåg som ej görs tillgängligt, Stockholm, 2022-05-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ Natt-tåg som ej görs tillgängligt
Webbadress:
https://www.sj.se/sv/hem.html
Gatuadress:
Vasagatan 10
Postnummer och ort:
11120 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2022-05-17 (Anmälningsdatum: 2022-05-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Hej!

Jag har till min förvåning hört att nattågen till Hamburg och Bryssel inte kommer att vara handikappanpassade.

Det är fullständigt oacceptabelt att ett statligt styrt företag inte behandlar alla människor lika utan diskriminerar oss som sitter i rullstol. Det borde vara en självklarhet 2022 att vi ska kunna ta nattåget precis som alla andra. Jag undrar om det ens är lagligt. Även om det läggs på entreprenad är det SJ som uppdragsgivare som är ansvariga.

 

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj_natt-tag_som_ej_gors_tillgangligt-stockholm-vasagatan_2022-05-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Gröna Lund, Stockholm 2022-06-10
Tidigare anmälan: Brezza, Uppsala 2022-05-05