Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Skövde, 2020-08-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Webbadress:
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso–och-sjukvard/halso–och-sjukvardsstyrelsen/
Gatuadress:
Regionens hus
Postnummer och ort:
54180 Skövde
Kommun:
Göteborgs kommun
Datum för händelsen:
2020-08-18 (Anmälningsdatum: 2020-11-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

I ett beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland angående yrkande från Habilitering & hälsa (HS 2020-00195*) avslogs begäran att se över de extra kostnader för den stora mängd intyg personer med funktionsnedsättning tvingas lägga ut jämfört med neurotyper.

Detta gäller även när man befinner sig i liknande levnadssituation, t ex när man ska skaffa körkort. I detta fall, för mig som person med autism innebär Transportstyrelsens krav (vilka ju i sig kan ses som diskriminerande) kostnader som personer utan funktionsvariation eller -nedsättning helt blir utan. Genom sitt beslut att inte vidta åtgärder för att få till en jämbördig situation inom detta och en rad andra exempel ur folks livssituationer, har HSS inte tagit hänsyn till FN:s funktionsrättskonvention (som Sverige skrivit under) och inte heller VGR:s Plan för mänskliga rättigheter (där t e x stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag). Att man hänvisar till Försäkringskassans möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning är irrelevant då det handlar om fördyrande livsomständigheter, dock ej intyg. Genom att göra skillnad på hjälpmedel och åtgärder för likställda levandsförutsättningar följer man inte konventionens eller diskrimineringslagstiftningens ner holistiska definition av tillgänglighet.

HSS hantering och beslut i frågan kan alltså ses som att det leder till indirekt diskriminering eller risk för direkt diskriminering.

( https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/2467577.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20inkommen%20skrivelse%20fr%C3%A5n%20styrelsen%20f%C3%B6r%20Habilitering%20%26%20H%C3%A4lsa%20om%20avgifter%20f%C3%B6r%20intyg&fileSize=412713 )

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/halso-och_sjukvardsstyrelsen_skovde-regionens_hus_2020-08-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Tidigare anmälan: Bostadsrättsförening, Stockholm 2020-02-03